užvelkėti

užvelkėti
užvelkė́ti tr. Jz, Užg, Nmj, Gg, Msn užstumti durų velkę: Pritemė, ir tuojau duris užvelkė́k Rmš. Užvelkė́k duris nakčiai Glv. Užvelkė́ta an nakties velkės Krn. Uždariau priemenę ir užvelkėjau I.Šein. | refl. tr. Pkn, Stk, : Jei pamatys, tai užsivelkė̃s duris Prn. \ velkėti; atvelkėti; privelkėt; užvelkėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atvelkėti — tr. PnmA atstumti durų velkę: Duris atvelkėjo ir įleido Rmš. velkėti; atvelkėti; privelkėt; užvelkėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privelkėt — privelkėti tr. prižvejoti su velke: Privelkėjo daug žuvų Krd. velkėti; atvelkėti; privelkėt; užvelkėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvelkent — užvelkenti žr. užvelkėti: Užvelkenk duris! Plm. Duris užvelkẽna an velkės Gg. velkenti; užvelkent …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvelkinti — 2 užvelkìnti Rod; Čb žr. užvelkėti: Žuvelkinaũ duris velkte Pls. | refl. tr.: Pirkią žusvelkìno Pls. velkinti; užvelkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvelkiuo — užvelkiuoti žr. užvelkėti: Užvelkiuok duris Skr. Įeit negalima, durys užvelkiuotos Rmš. | refl. tr. Rmš. velkiuoti; atvelkiuo; išvelkiuo; pavelkiuo; užvelkiuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvelkti — užvel̃kti, ia, ùžvelkė žr. užvelkėti: Reikia duris užvel̃kt, kad kas neaneitų Kkl. Užvel̃k išėjęs velkę Ldk. | refl. tr.: Vaikele, mės išvažiuojam, o tu užsivel̃k duris Kkl. velkti; užvelkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”